Meginemetoden

Helhetshälsa ur naturmedicinskt perspektiv

Meginemetoden är ett sätt att stötta kroppen & själen till självläkning och växande. Människan ses i sin helhet och sitt sammanhang, med sina fysiska, känslomässiga, mentala, själsliga, sociala och miljömässiga förutsättningar. Här får allt vara med och alla bitar anses vara lika viktiga för att uppleva god hälsa. Megine** är livskraft och god hälsa är livskraft i flöde. Vi kan på olika sätt uppleva stagnation och smärta i vårt liv, i vår kropp, känslomässigt, själsligt och i våra tankar. Genom att uppmärksamma och nyfiket möta människan i sin helhet kan vi tillsammans hitta den grundläggande orsaken som ger symtom som smärta i kroppen eller bristande ork & lust. Meginemetoden söker och behandlar orsaken bakom symtomen och strävar efter att balansera och skapa flöde där det saknas för att eliminera roten istället för att tysta budbäraren, det upplevda problemet, symtomet. Kroppen strävar naturligt efter balans och läker sig själv om vi ger den de förutsättningar den behöver.

En behandling kan innehålla samtal, akupressurmassage*, djupavslappning, yoga, guidad meditation, örtterapi, kost- & livsstilsrådgivning. Vid första mötet görs en naturmedicinsk konsultation och därefter skräddarsys behandlingen efter dig utifrån vilka av ovanstående metoder som på bästa sätt kan stötta dig i processen.

* Akupressurmassage är en metod som utgår från meridiansystemet. Meridianer är energisträngar som löper längs med hela kroppen. På dessa strängar finns vissa mötespunkter, akupunkter, som är kopplade till våra organ, tankar och känslor. Genom att stimulera dess punkter kan vi skapa flöde, balansera och stötta kroppen och själen i sin naturliga läkningsprocess. Samma akupunkter används inom akupunktur där terapeuten använder nålar istället för stimulering/tryck/massage.

**Megine kommer från ett fornnordiskt ord för livskraft